ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางสาว ณํชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รองฯ ที่ดูแลกลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม,และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศฯ ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Latest posts by ศิริพร โนนดอน (see all)