สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชพ.1   มอบหมายให้ นายวิมาน  ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1  พร้อมด้วย นายเลอศักดิ์  รัชณาการ รอง ผอ.สพป.ชพ.1 นางกันยมาส  ชูจีน  รอง ผอ.สพป.ชพ.1  ผู้อำนวยการทุกกลุ่ม/หน่วย  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  จากห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5  ชั้น 9  ผ่านระบบ Video Conference Zoom  Meeting   เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดเก็บและการรายงานตามตัวชี้วัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุมเขาปูน  อาคารสโมสร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ภาพและข่าวโดย

นิตา คุณวุฒิ
ปชส.สพป.ชพ.1