นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2565 

        วันที่ ๑๔  มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2565  ณ ห้องประชุมศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดชุมพร  โดยมีนายกองเอก พุทธ  กฤชคงพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เป็นประธานการประชุม.-