สพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย นายนิเวช อินสุวอ นายวิทยา เอี้ยงหมี รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย นายบุญเลิศ ค่อนสะอาด ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม และ นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงาน เพื่อชี้แจงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ทราบแนวทางการดำเนินการประเมินตัวชี้วัด ประกอบด้วย ประเด็นประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) และประเด็นประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1

https://www.facebook.com/588904804513096/posts/7074958082574370/?d=n