สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “บ้านปันสุขพิษณุโลก เขต 1”

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “บ้านปันสุขพิษณุโลก เขต 1” พร้อมด้วย นายวสันต์ ศรีประดู่ นายนิเวช อินสุวอ นายวิทยา เอี้ยงหมี รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “บ้านปันสุขพิษณุโลก เขต 1” ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1

https://www.facebook.com/588904804513096/posts/7074979145905597/?d=n