นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการ ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1