ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มอบหมาย นางสาวจิตรลดา ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะมีการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 โดยมี นางสิริกร บุญมุสิโก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายเลิศลักษณ์ หนูจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ดำเนินการชี้แจงแนวดำเนินการจัดสอบแก่ประธานสนามสอบ ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดสอบ และกรรมการคุมสอบ จำนวน 300 คน โดยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมเขาเจียก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1