สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบเงินกองทุนฯ ช่วยเหลือบุคลากรทางการศึกษาป่วย

วันที่ 14  มีนาคม 2565  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นางวนิดา  สุนคร  ผอ.กลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เยี่ยมพร้อมมอบเงินกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นายศิรา  จานแสน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านแก้งยาว ซึ่งเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมอง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ ปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน โดยมีนายประเสริฐ  เชื้อโนนแดง ผอ.โรงเรียนบ้านแก้งยาวและคณะครู  เยี่ยมและให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย