สพม.แพร่ ประชุมคัดเลือกทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14

นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม.แพร่ เพื่อขอรับทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 6 คน โดยส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สพม.แพร่