สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ MOE Safety Center ระดับภูมิภาค

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา MOE Safety center ระดับภูมิภาค   เพื่อขับเคลื่อนนโยบายวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการด้านความปลอดภัยของผู้เรียน และคัดเลือกจังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดนำร่อง 1 ใน 8 จังหวัดนำร่องในระดับภูมิภาค  โดย นางสาวตรีนุช  เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ โรงเรียนสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว