โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สังกัดสพป.กรุงเทพมหานคร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายสมชาย ถนอมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรายถวายสักการะ พระเทพปวรเมธี ในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส โดยพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร องค์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส องค์ประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน จำนวน 364 ทุน ทุนละ 7,000 บาท 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท 20 ทุน ทุนละ 2,000 บาท 10 ทุน และทุนละ 600 บาท 332 ทุน รวมจำนวนเงินทุนทั้งสิ้น 333,200 บาท

วัฏจักร ประมวลศิลป์
Latest posts by วัฏจักร ประมวลศิลป์ (see all)