ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา  MOE Safety Center ระดับภูมิภาค 

       วันที่ 14 มีนาคม  2565 เวลา 13.00 น. นางสาวตรีนุช  เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา  MOE Safety Center ระดับภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนนโยบายวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านความปลอดภัยของผู้เรียน  โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กล่าวรายงาน  ทั้งนี้ นายอัมพล หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  พร้อมด้วยนางสาวเปมิกา สังฆฤทธิ์  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมพิธี  ณ โรงเรียนสระแก้ว  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว