สพป.กระบี่  ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกระบี่  ลงนาม MOU ร่วมมือในการป้องกันการทุจริตและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุม ZOOM สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พร้อมนายคมสันต์  จันทร์รอด ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกระบี่  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน ในการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยใช้กลไกทางการศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา