สพป.รับมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เพาะถั่วงอก เพาะเห็ดนางฟ้า ของโรงเรียนบ้านพรุจำปา สนับสนุนโดย สโมสรโรตารี ภูเก็ต

วันที่  15  มีนาคม  2565 เวลา 09.00 น. นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่  โรงเรือนเพาะถั่วงอก  และโรงเรียนเพาะเห็ดนางฟ้าสนับสนุนโดย สโมสรโรตารี ภูเก็ต มอบให้แก่โรงเรียนบ้านพรุจำปา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนานักเรียนด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตให้กับนักเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญให้กับนักเรียนและชุมชน เพิ่มพูนความรู้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับนักเรียน สามารถต่อยอดไปยังชุมชนได้ณ โรงเรียนบ้านพรุจำปา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต