สพป.นราธิวาส เขต 3 Coaching Team รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

>>>>>วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้ร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการพบปะคณะกรรมการที่ปรึกษ/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 7 ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 โดยมีนายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการ Coaching Team ผ่านระบบ Google meet