สพป.พัทลุง เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ปีการศึกษา 2564 ระดับสนามสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
                         
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวศิณัญญา ศรีเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระดับสนามสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบในเครือข่ายคีรีรัตน์ อำเภอกงหรา ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนบ้านทอนตรน สนามสอบโรงเรียนวัดพังกิ่ง สนามสอบโรงเรียนวัดหวัง สนามสอบโรงเรียนบ้านพน สนามสอบโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ และสนามสอบโรงเรียนอนุบาลกงหรา