สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง รับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2565

+++++วันที่ 16 มีนาคม 2565  นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ พื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อน เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ จากดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นย้ำในเรื่อง ความปลอดภัยของนักเรียน การจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมในช่วงปิดภาคเรียน และการรับรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม  หลังจากนั้นมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของกลุ่มต่างๆ เพื่อทราบ  เรวดี…ภาพ /ข่าว