สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2565

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับชม-รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2565 “สพฐ. วิถีใหม่ วิถคุณภาพ” เพื่อรับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติและข้อราชการจาก สพฐ. โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงเลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู  และการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด