นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เวลา 09.30 น. วันที่ 16 มีนาคม 2565 ประธานการเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ (School MIS) ปีการศึกษา 2564 และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะวิทยากร ผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอน และข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลการประกวดการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เวลา 09.30 น. วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) ปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับคณะวิทยากร ผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอน และข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลการประกวดการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

18สิทธิกร จำปาอ่อน, ศักรินทร์ ภูละมุล และ คนอื่นๆ อีก 16 คน