สพป.ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ต

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตนายกิจธิชัย  สารรัตน์ นายกิตติภูมิ  อุทสาร นายยุทธนา  พรทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ต