สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมรับการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายอภิชัย ธิณทัพ นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อนางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA) ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒