สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 

         นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 และศึกษานิเทศก์กำกับดูแล ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการดำเนินการสอบและนักเรีนยที่เข้าสอบ ของโรงเรียนในสังกัดสพป.ลำปาง เขต 2 โดยการดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย