ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนพบปะคณะครู เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสมหมาย อุ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเสลภูมิ และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนพบปะคณะครู เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม ในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยมี นายกฤษณ์ ศรีธัญญรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด