นายจักรกริช จันทร์ศรี นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง ผลงาน “วันเด็กปีนี้”

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนายจักรกริช จันทร์ศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง ผลงาน “วันเด็กปีนี้” กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ระดับจังหวัดเชียงใหม่ จากกระทรวงวัฒนธรรม ครูผู้ฝึกสอน ครูทองสุข สมบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์