สพม.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน KAENG HOR TEAM โรงเรียนสันกำแพง รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นักเรียน KAENG HOR TEAM โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากผู้เข้าส่งผลงาน 1,417 ทีมทั่วประเทศ การประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปี 3 ในโครงการ Healthy Digital Family ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

ผู้เข้ารับรางวัลประกอบด้วย

1. นายศุภฤกษ์ เขื่อนเพชร

2. นางสาวฟ้าวณิชย์ สกนภัทรณัฐ

3. นางสาวฐิตาพร เรื่องงาม

4. นางสาววิรัญญา จังเกตุทอง

ครูที่ปรึกษา นายธีระยุทธ ไชยชนะ