นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ประธานโครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ตามข้อตำลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

เวลา 09.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานโครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ตามข้อตำลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์