สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สื่อสาร สร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA 2022

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สื่อสาร สร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA 2022 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1