ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนสอบ NT

วันที่ 17 มีนาคม  2565   นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เพื่อติดตามการดำเนินการจัดสอบ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการดำเนินการสอบและนักเรียนที่เข้าสอบ ของโรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี  และโรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)  อำเภอปะทิว โดยการดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.-