สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมสรุปผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

วันที่ 17  มีนาคม 2565 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  นำโดยนายสงัด  คำเรืองศรี   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 พร้อมด้วยนายบัญญัติ  เพ็ญจันทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา,นางสาววรณัฐ กลิ่นจันทร์  ผอ.โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารและน.ส.สุภัสศรณ์  พนมไพรพฤกษา  ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ร่วมประชุมสรุปผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 2  ณ ห้องกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1