สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมสุขใจ ปลอดภัยจากอบายมุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีฉลู ที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมสุขใจ ปลอดภัยจากอบายมุข โดยนำสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ จากนั้นได้พบปะบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3