สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโรงเรียนคุณภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายวรายุทธ ทวีลาภ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3,นางวนาลิน ขามเกาะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อ.เนินสง่า เพื่อให้โรงเรียนขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางนงนุช คชา ผอ.โรงเรียนและคณะครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลเข้าร่วมการประชุมฯ