สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะทำงาน ตรวจติดตามฯ COVID-Free-Setting จ.ปัตตานี

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม และนางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนางศิราณี ณ ปัตตานี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ ร่วมต้อนรับ นายยะห์ยา ปะนาขอ ปลัดจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะทำงานตรวจ ติดตาม ประเมินรับรองมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์ โดยมีนางนิสา เพชรยอด ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมต้อนรับและรายงานผลการเปิดภาคเรียนแบบปกติ ซึ่งสามารถดูแลนักเรียน และปฏิบัติตามมาตรการเปิดสถานศึกษา ทั้ง 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มอย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์] อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th