สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินโครงการพาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนในสังกัด

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มอบหมายให้ นางปิยพร สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนและดำเนินงานตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน เพื่อให้โครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่ได้ศึกษาต่อจำนวน 3 ราย ได้แก่โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา โรงเรียนบ้านท่าสำราญ และโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์  ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิด “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นำเด็กที่ขาดโอกาสเหล่านี้กลับสู่ห้องเรียน โดยจะมีโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด