สพป.หนองคาย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนเสียชีวิตจากการจมน้ำ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 11.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะ ฉก.ชน.สพป.นค.1 (ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือของกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้กับคุณยายของเด็กชายกนกพรชัย ยุบลศิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เสียชีวิตจากการจมน้ำเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออนุเคราะห์นักเรียนรายดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แบบคุมเข้มตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด