นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนนาทอง ในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนนาทอง นายสุระชิต ชนาสิทธิ์ ในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ณ โรงเรียนบ้านแกวิทยายน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์