สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอป่าติ้ว เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารสถานศึกษา

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอป่าติ้ว เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองชุม อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2