สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมงานพัฒนาชุมชนและกลุ่มบุคคลเป้าหมาย ประจำปี 2565

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นพ.สสจ.ยโสธร ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นายอำเภอเลิงนกทา ผอ.ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งค้า ผอ.โรงเรียนน้อมเกล้า ผอ.รพ.สต.บ้านน้อมเกล้า หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับตำบล ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำชุมชน และ ชาวบ้านน้อมเกล้า ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมงานพัฒนาชุมชนและกลุ่มบุคคลเป้าหมาย ประจำปี 2565 โดยได้ร่วมปลูกพืชสมุนไพร “ฝาง มะขามป้อม และโป่งเป่ง” และ เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ เช่น โคกหนองนาโมเดล การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านน้อมเกล้าฯ เป็นต้น ณ โรงเรียนน้อมเกล้า ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2