เลขาธิการ ก.ค.ศ.รับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะใหม่ (PA) ที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เดินทางมารับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะใหม่ (PA) โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ และมี นายสุริภาส สีหะวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 นางรัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นางสางรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang