สพป.น่าน เขต 2 ต้อนรับ นายธนากร ดอนเหนือผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ

วันที่ 16 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.,/ผอ.กลุ่ม./หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับ นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะติดตาม และได้นำเสนอการนิเทศด้วยกระบวนการ SPMCA เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้น ในการพัฒนาการอ่าน และการเขียนภาษาไทย ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2