ทีม DT-MP GIRLS โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม รับรางวัล Popular Vote

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นักเรียนทีม DTMP GIRLS โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ได้เข้ารับรางวัล Popular Vote จากคะแนนโหวตทั่วประเทศ กิจกรรมการประกวดภาพอินโฟกราฟฟิค ในหัวข้อ ” สังคมติดลบ สยบด้วยพลังบวก” เนื่องในงาน DigiFam Award ปีที่ 3 ชิงถ้วยพระราชสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในกำกับ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยเข้ารับรางวัล ณ สำนักงานใหญ่บริษัทโทรคมนาคม (CAT) กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากแนวคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชุมชน Com-Sci โดยมีครูผู้ฝึกสอน นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล ตำแหน่ง ครูชำนาญการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพ/ข่าว:ครูอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล