นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมในการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 12

เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมในการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ซึ่งมีประเด็นการติดตาม คือ 1. โครงการพาน้องกลับมาเรียน 2. ความปลอดภัยของผู้เรียน 3. การเรียนการสอนในช่วง COVID-19 4. โรงเรียนคุณภาพและการสร้างเครือข่ายทรัพยากรร่วมกัน ณ ห้องประชุม ศธจ.กาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์