ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมทางไกล(Video conference) ซักซ้อมเตรียมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(1เมษายน 2565)

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมทางไกล(Video conference) ซักซ้อมเตรียมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(1เมษายน 2565)โดยมี นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมชี้แจง เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3