สพป.พัทลุง เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged พร้อมด้วย นายธนภัทร สิริวาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนละ 1 คน ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meetingณ ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  โดยได้รับเกียรติจากนางพีรียา วงษ์ธานี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป.สระแก้ว เขต 1 และนายดำรงฤทธิ์ คุณสิน ครูโรงเรียนวัดวังเรือน สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้