สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางธนวรรณ เปี่ยมสิริโรจน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่นผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และนางสาวปริศนา หนูชูแก้ว เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2