สพป.ระยอง เขต ๒ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร การประกวดคลิปวิดีโอ “สุดยอดครูสพป.รย.๒ เรียนรู้อย่างเข้าใจ โดยใช้หัวใจนำทางสร้างโอกาสเด็กพิเศษ”

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร การประกวดคลิปวิดีโอ “สุดยอดครูสพป.รย.๒ เรียนรู้อย่างเข้าใจ โดยใช้หัวใจนำทางสร้างโอกาสเด็กพิเศษ” และแสดงนิทรรศการผลงานครูและนักเรียน “รอวัน…ดอกแก้วกัลยาแย้มบาน” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาพิเศษ ภายใต้โครงการขยายผลศักยภาพครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี ๒๕๖๔ สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส สนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ผ่านมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES) ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒