สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ออกติดตามนักเรียนตกหล่น ออกกลางคัน ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนางกัญญาภัทร นาชัยนาค ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม dlict นางนารีรัตน์ นะคะสอน นักวิชาการศึกษาพร้อมคณะ ออกติดตามนักเรียนตกหล่น ออกกลางคัน ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ณ โรงเรียน บ้านหนองกุงกลาง โรงเรียนหนองแซงวิทยา อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์