สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ เปิดเทอมใหม่ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียน

สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ เปิดเทอมใหม่ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียน

——————–

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 11.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ “เปิดเทอมใหม่ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียน”  จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดโครงการ “เปิดเทอมใหม่ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียน” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส มีอุปกรณ์การศึกษาพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน โดยเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์การเรียน โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ณ ห้างสรรพสินค้าอัศวรรณช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด