สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน/นักศึกษา

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด