ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความสำเร็จในการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความสำเร็จในการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมพิจารณา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ความโปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดระดับผลงาน และรางวัล,หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล ระดับผลงาน และรางวัล เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อไป