สพป.ชุมพร เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

                วันที่ 21  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3

นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” โดยมีนายเลอศักดิ์  รัชณาการ    รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 กล่าวรายงาน  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาตามที่กำหนดได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษาได้รับสิทธิทางการศึกษาอย่างครอบคลุมและทั่วถึง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 105 คน  โดยกำหนดจัดอบรมเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2565